Halk Gazetesi

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Gündem
  4. »
  5. Dernek Nasıl Kurulur?

Dernek Nasıl Kurulur?

admin admin -
24 0

Dernek Nasıl Kurulur?

En az 7 gerçek veya tüzel kişinin bireysel kazanç paylaşımı hedeflemeksizin ortak bir amaç uğruna birleşmesi ile dernek kurmak mümkündür. Dernek kuracak iseniz başlangıç aşamasında her şey dışarıdan kolay gözükebilir. Kurucu üyeler tarafından doldurulup imzalanan kuruluş bildirim formu, kira kontratı ve dernek tüzüğü gibi evrakların teslimi ile dernek kurulur ve tüzel kişiliğini kazanır. Ancak bu işlemlerin tamamlanması yalnız evrakları teslim etmek ve derneğin tüzel kişiliğini kazanmasından ibaret değildir.

Dernek kurmak isteyen kişilerin asıl dikkat etmesi gereken konu, herhangi bir adli veya idari ceza almadan işlemleri kitabına göre tamamlayarak derneği kurmaktır. Birçok dernek, başlangıç aşamasındaki eksiklikler veya yapılan hatalar nedeni ile problemler yaşamakta ve hatta derneğin feshine sebep olmaktadır. Bu makalemizde sizler için dernek kuruluşu, gerekli evraklar, dernek yönetimi, Dernek tüzüğü ve muhasebesi gibi pek çok detay hakkında gerekli ve güncel bilgileri paylaşacağız.

 

Öncelikler dernek kurmak konusunda internetteki bilgilere pek de güvenmemek gerektiğini ve bu bilgilerin çok azının uzmanlar tarafından yazıldığını bilmeniz gerekmektedir. Örneğin çok yakın tarihte dernekler kanununda bir değişiklik yapıldı. Ancak pek az web sitesi bilgilerini güncelledi. Bu yüzden araştırma yapılan kaynağın iyi araştırılması ve en önemlisi güncel olması gerekmektedir.

 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre fiil ehliyetine sahip yani ergin, kısıtlı olmayan ve ayırt etme gücüne sahip herkes önceden haber vermeksizin dernek kurma hakkına sahiptir. Dernek kurmak için gerekli olan belgeler İlk Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne teslim edilir. Bu teslim ile beraber bir alındı belgesi verilir. Bu alındı belgesi ile beraber dernek tüzel kişiliğini kazanır. Yani dernek resmen kurulur.

 

Dernek kurucuları diğer kuruluş işlemleri ile ilgilenmeye devam ederken, il mülki idare amirliği kuruluş evraklarınızı altmış gün içerisinde derhal ineler. Herhangi bir eksiklik veya hata olması halinde otuz gün içerisinde derhal bu hatayı gidermeniz tebligat ile istenir. Bu hataların düzeltilmemesi halinde derneğin feshi için dava açılır.

 

Derneğin Kuruluş Aşamaları

l Dernek kuruluş bildirim formunun tüm sayfaları, tüm kurucular tarafından imzalanır.

l Kurucular tarafından imzalanmış olan iki adet dernek tüzüğü: Dernek kurmak için en önemli adımlardan bir tanesidir. Tüzükte dernek ismi, üyelik şartları, derneğin merkezi, genel kurulun toplanma usulü ve zamanı gibi birtakım bilgilerin yer alması gerekmektedir.

l Yazışmalar ve tebligat için yetkili belirlenir: En az bir kişi bu görev için atanır. Yetkilinin ismi, soy ismi, iletişim adresi ve imza bilgileri kuruluş bildirim formuna eklenir.

l Derbis: Derbis sisteminden şifre almak için geçici yönetim kurulu başkanı belirlenir.

l Tapu veya kira: Dernek yeri kullanımı için apartman içerisinde mesken niteliğinde, kısacası daire niteliklerine sahip bir yer kullanılacak ise apartman sakinlerinin izni ve onayı alınır.

l Sivil Toplum müdürlüğüne ilgili evraklar teslim edilir: Yukarıda yer almakta olan evrakları karton ve mavi kapaklı dosya üzerine sırası ile yerleştirip, dernekler müdürlüğüne yazılı başvuru yapılır. Dernek tüzüğünüz incelenir ve onaylanır. Size ek-1 alındı belgesi verilir. Başvuruyu yaptığınız il mülki amiri, yani valilik adına verilmiş olan bu evrakta başvuru tarihi ile saati ve günü, aynı zamanda dernek kuruluş zamanı ifade edilir.

Dernek Kurmak isteyenler için yapılması gerekenleri yukarıda maddeler halinde sıraladık. Bu aşamalar istisnai durumlar haricinde kolay görünse de asıl zor kısmı dernekler kurulduktan sonraki kısımdır.

 

Dernek kuruluşu için alındı belgesi alınmasından sonra tutulması zorunlu olan defterler noterlere ya da il dernekler müdürlüğünce onaylanır. Ve bu işlemlerden sonra derbis şifresi alınır.

 

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir